Sistem Pengurusan Sekolah Bersepadu

[mp_row bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span col=”12″]

[mp_code]

[wds id=”1″]

[/mp_code]

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row bg_media_type=”disabled” bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span col=”12″]

[mp_code]

[content_box custom_class=”box-2 style-2″][spacer][spacer][spacer]

PENGURUSAN KELAS PERTAMA – SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH 

[spacer]

ASIS – Sistem Pengurusan Sekolah secara Online. Terbukti dengan lebih 500 sekolah seluruh Malaysia. Tanpa mengira institusi besar atau kecil, ASIS MAMPU digunapakai oleh semua institusi pendidikan merangkumi Pra-Sekolah, Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Sekolah Antarabangsa dan Mahaad-Maahad Tahfiz seluruh Malaysia.

AWFATECH telah membangun ASIS semenjak tahun 2007 dan dijanakan dengan teknologi terkini “Pengkomputeran Awan”, bagi memastikan tiada masalah kesesakan rangkaian, tiada serangan virus, keselamatan data dan backup yang berterusan di dalam dan luar negara. Kami akan menguruskan kesemua “Complexity Server” dan “Programming” dan Anda hanya memerlukan talian internet/broadband bagi menguruskan sekolah anda dimana saja berada.

[spacer][spacer][spacer][spacer][/content_box]

[/mp_code]

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span col=”12″]

[mp_code]

 

 

[/mp_code]

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span col=”12″]

[mp_code]

[row][span6][extra_wrap custom_class=”inset-1″][lazy_load_box effect=”slidefromleft” speed=”800″ delay=”200″]apple icons-02

[spacer][spacer][/lazy_load_box][/extra_wrap][/span6][span6][lazy_load_box effect=”slidefromright” speed=”800″ delay=”200″]

Sistem Sekolah Bersepadu

ASIS merupakan sistem bersepadu, bermula dari pendaftaran sehingga pelajar tamat sekolah. Ianya merangkumi modul Pendaftaran, Peperiksaan, Yuran, Disiplin, Ko-Kurikulum, Headcount, Kedatangan, Hafazan, Tugasan, Maklumat Pelajar dan Penjaga, Asrama, Rancangan Mengajar dan pelbagai modul sokongan. Semua maklumat dan data dapat dicapai dengan cepat dengan satu akses capaian. ASIS membantu MERINGANKAN TUGAS GURU dengan pelbagai automasi laporan dan mengurang/menghapuskan kerja-kerja pengkeranian.

[/lazy_load_box][/span6][/row]

 

[row][span6][lazy_load_box effect=”slidefromleft” speed=”800″ delay=”200″]

PANTAUAN DAN PENGURUSAN MAYA

ASIS membolehkan semua urusan dan tugasan dibuat secara Online takpa mengira tempat dan masa. Ianya boleh dicapai oleh pelbagai peranti seperti komputer, tablet, mahupun telefon pintar. ASIS memberi kemudahan penjimatan masa dan kos dimana semua urusan dilaksanakan terus secara online. ASIS menyediakan pelbagai laporan dalam bentuk Grafikal dan Statistik secara “realtime” untuk kegunaan pelbagai pihak.  Automasi laporan ini menjimatkan masa dan tenaga guru-guru, dan memboleh penilaian, keputusan dan tindakan dibuat dengan cepat.

[/lazy_load_box][/span6]

 

[span6][extra_wrap custom_class=”inset-1″][lazy_load_box effect=”slidefromright” speed=”800″ delay=”200″][spacer][spacer]

dimana

[spacer][spacer][/lazy_load_box][/extra_wrap][/span6][/row]

 

[row][span6][extra_wrap custom_class=”inset-1″][lazy_load_box effect=”slidefromleft” speed=”800″ delay=”200″]

sending message

[spacer][spacer][/lazy_load_box][/extra_wrap][/span6][span6][lazy_load_box effect=”slidefromright” speed=”800″ delay=”200″][spacer][spacer][spacer][spacer]

Automasi SMS, EMAIL dan Surat

ASIS diintegrasikan dengan kemudahan SMS dan EMAIL bagi membolehkan maklumat dan peringatan penting terus dihantar kepada penerima yang dikehendaki. Maklumat seperti TUNGGAKAN YURAN, MASALAH DISIPLIN, PEMBATALAN KELAS dan lain-lain berita penting dapat terus dihantar secara pukal kepada penerima tertentu dengan menggunakan SMS dan EMAIL. Anda tidak perlu menaip atau membuat surat satu per satu. Dengan sistem SMS/EMAIL maklumat akan terus sampai kepada penerima.

[/lazy_load_box][/span6][/row]

[/mp_code]

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span col=”12″]

[mp_code]

[content_box custom_class=”box-2 style-1″]

[spacer][spacer]

[lazy_load_box effect=”slideup” speed=”800″ delay=”50″]

MODUL BERSEPADU ASIS

[/lazy_load_box]

[extra_wrap custom_class=”clients”]

[row]

[span4]

[lazy_load_box effect=”zoomin” speed=”500″ delay=”100″]

[service_box title=”PENGURUSAN PENDAFTARAN” icon=”icon4″ text=”Kemudahan Pendaftaran secara online kepada pemohon. Sistem pengiraan markah ujian temuduga. Kemudahan penghasilan surat-surat tawaran. Notifikasi melalui SMS dan Email. Semakan status permohonan secara online.” btn_size=”normal” target=”_self”]

[/lazy_load_box]

[/span4]

[span4]

[lazy_load_box effect=”zoomin” speed=”500″ delay=”200″]

[service_box title=”PENGURUSAN YURAN” icon=”icon2″ text=”Sistem lengkap pengurusan yuran. Penghasilan Inbois, Resit, Laporan Kutipan, Laporan Jualan, Laporan Tunggakan. Penghasilan Peringatan secara SMS, Email dan Surat secara automatic kepada panjaga.” btn_size=”normal” target=”_self”]

[/lazy_load_box]

[/span4]

[span4]

[lazy_load_box effect=”zoomin” speed=”500″ delay=”100″]

[service_box title=”PENGURUSAN PEPERIKSAAN” icon=”icon3″ text=”Sistem pengrekodan markah perperiksaan. Penghasilan Slip Peperiksaan, Pelbagai Laporan dan Analisa mengikut kelas, tahun, mata pelajaran dan pelajar.  Simpanan rekod lebih 10 tahun.” btn_size=”normal” target=”_self”][/lazy_load_box][/span4][/row][row][span4][lazy_load_box effect=”zoomin” speed=”500″ delay=”200″]

[service_box title=”Pengurusan Headcount” icon=”icon14″ text=”Sistem pemprosesan Headcount memboleh penjanaan sasaran dan analisa secara automotik. Perbandingan pencapaian sebenar dan sasaran menunjukan keberkenaan pengajian dan pembelajaran.” btn_size=”normal” target=”_self”][/lazy_load_box][/span4][span4][lazy_load_box effect=”zoomin” speed=”500″ delay=”300″]

[service_box title=”PENGURUSAN KO-KURIKULUM” icon=”icon13″ text=”Pengurusan  aktiviti ko-kurikulum pelajar merangkumi Persatuan, Kelab, Sukan dan aktiviti. Sistem Online SEGAK dan BMI. Penghasilan slip secara automatik.” btn_size=”normal” target=”_self”][/lazy_load_box][/span4][span4][lazy_load_box effect=”zoomin” speed=”500″ delay=”300″]

[service_box title=”PENGURUSAN KEHADIRAN” icon=”icon6″ text=”Sistem perekodan kedatangan pelajar. Secara manual online ataupun autamatik menggunakan Biomatrik cap jari atau RFID Kad. Laporan dan analisa kedatangan.” btn_size=”normal” target=”_self”][/lazy_load_box][/span4][/row][row][span4][lazy_load_box effect=”zoomin” speed=”500″ delay=”300″]

[service_box title=”DISIPLIN MERIT DEMERIT” icon=”icon5″ text=”Sistem pengrekodan Disiplin Pelajar berkonsepkan merit dan demerit. Notifikasi terus kepada penjaga.” btn_size=”normal” target=”_self”][/lazy_load_box][/span4][span4][lazy_load_box effect=”zoomin” speed=”500″ delay=”200″]

[service_box title=”TUGASAN DAN KERJA RUMAH” icon=”icon14″ text=”Pengrekodan kerja rumah dan tugasan. Notifikasi email kepada penjaga.” btn_size=”normal” target=”_self”][/lazy_load_box][/span4][span4][lazy_load_box effect=”zoomin” speed=”500″ delay=”300″]

[service_box title=”PENGURUSAN QURANIC” icon=”icon11″ text=”Sistem perekodan hafazan dan tilawah Al-Quran. Rekod hafazan 30 juzuk dan atau surah pilihan.” btn_size=”normal” target=”_self”][/lazy_load_box][/span4][/row][row][span4][lazy_load_box effect=”zoomin” speed=”500″ delay=”400″]

[service_box title=”IBU BAPA “ONLINE”” icon=”icon12″ text=”Capaian khas untun ibubapa membuat pemantauan prestasi anak, kokurikulum, disiplin, tugasan kerja rumah, quranic dan status bayaran yuran,” btn_size=”normal” target=”_self”][/lazy_load_box][/span4][span4][lazy_load_box effect=”zoomin” speed=”500″ delay=”400″]

[service_box title=”Rancangan Pengajaran Harian” icon=”icon13″ text=”Sistem pengrekodan RPH secara online membolehkan rekod dicapai dan dikemas kini dengan mudah dan cepat.” btn_size=”normal” target=”_self”][/lazy_load_box][/span4][span4][lazy_load_box effect=”zoomin” speed=”500″ delay=”400″]

[service_box title=”Integrasi SMS dan Email” icon=”icon1″ text=”Sistem dilengkapi dengan integrasi terus SMS dan Email membolehkan maklumat terus disampaikan kepada ibubapa, penjaga dan guru-guru.” btn_size=”normal” target=”_self”]

[/lazy_load_box][/span4][/row][/content_box]

[/mp_code]

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span col=”12″]

[mp_code]

[cherry_parallax image=”parallax-1.jpg” speed=”normal” invert=”false” custom_class=”parallax-1″][lazy_load_box effect=”fade” speed=”800″ delay=”200″][carousel_owl title=”TESTIMONIAL PENGGUNA ASIS” post_type=”testi” posts_count=”3″ visibility_items=”1″ thumb=”no” date=”no” author=”no” comments=”no” display_navs=”no” display_pagination=”yes”][/lazy_load_box][/cherry_parallax]

[/mp_code]

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span col=”12″]

[mp_code]

[content_box custom_class=”box-2 style-2″][mp_code]

[spacer][spacer][lazy_load_box effect=”slideup” speed=”800″ delay=”50″]

Harga & Pakej

Email: info@awfatech.com Tollfree: 1300 22 8055

[/lazy_load_box]

[spacer][spacer][lazy_load_box effect=”slideup” speed=”800″ delay=”100″]

[spacer][spacer]

[/lazy_load_box][/content_box]

[/mp_code]

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span col=”12″]

[mp_code]

[lazy_load_box effect=”slideup” speed=”800″ delay=”50″][spacer][spacer]

Aktiviti dan Program

[/lazy_load_box]

[/mp_code]

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”]

[mp_span col=”12″]

[mp_code]

[/mp_code]

[/mp_span]

[/mp_row]

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.